Revista Labirinto Dixital

Directora: Inés Ben González

Revista Dixital Labirinto

web http://labirintos.eu

Edita: IGACIENCIA

http://www.igaciencia.eu

García Abad 3-1ºB. 27004 Lugo 

ISSN 2340-6852

I Congreso

II Congreso

III Congreso

IV Congreso

V Congreso

VI Congreso

X Congreso

Normas de publicación provisionais en PDF, doc e latex a continuación

ficheiro: 

guidelines.pdf

guidelines.doc

Bridges_Template.zip