I congreso de Igaciencia. Lugo Xuño de 2012

Moodle e Exelearning na área de tecnoloxía de Pilar Anta Fernández

Obradoiro para coñecer e introducirnos no manexo de eXeLearning de Pilar Anta Fernández
Metodoloxía copyleft en educación de Xosé Luís Barreiro Cebey, Pablo Nimo Liboreiro
Competencia matemática e Geogebra: representar de Inés Ben González
R na Bioinformática de Miguel Blanco Vázquez
O silencioso  dominio do Software Libre de Roberto Brenlla
Como crear vídeos interactivos en Youtube: un exemplo  a partir dos recursos da canle educaBarrié de Xacobo de Toro Cacharrón, Susana Vázquez Martínez
As anotacións en YouTube. Exemplos educativos de Xacobo de Toro Cacharrón
Python e Geogebra de Manuel Díaz Regueiro
Localización de Software Libre ao galego de Enrique Estévez Fernández, Antón Gómez Méixome
Software Libre aplicado á simulación e modelización nas PEMEs produtoras de Dr. Andrés Gómez Tato
Estatística con R de Salvador Naya Femández
Unha  ferramenta de software libre  para a formación en ciencias: EpiLinux de Miguel Ángel Rodríguez Muíños
Interfaces web a software científico de Mario Rodríguez Riotorto
Maxima, un sistema aberto de cálculo simbólico de Mario Rodríguez Riotorto
Compartición e colaboración: aproveitando a Web 2.0  de Luís Vázquez López

ficheiros: 

bioinformatica.pdf

copyleft.pdf

epilinux.pdf

estatisticar.pdf

exelearning.pdf

interfaces.pdf

localización.pdf

maxima.pdf

modelización.pdf

moodle.pdf

python.pdf

representar.pdf

swl.pdf

videos.pdf

web.pdf

youtube.pdf