V Congreso de Igaciencia. Santiago 2015

Actas do V Congreso de Software Libre e Foro Libre para Educación

Santiago 30 de xuño e 1 de xullo de 2016 no CNTG

 


 

ficheiros: 

Estudo experimental de magnitudes físicas mediante análise de vídeo GAL.pdf

Internet das cousas (iOT)f.odp

Experiencias con App Inventor.pdf

20160701-CompartindoCoñecementoLicenzasLibre-Igaciencia.pdf

20160701_Usos_educativos_da_xeomatica_libre.pdf

EL MUNDO 3D.pdf

Crear modelos 3d por fotogrametría.pdf