Revista Labirinto Dixital nº 7

Actas do X Congreso de Igaciencia:

Crear, presentar e divulgar arte dixital 3D, Santiago 3 e 4 de xullo de 2023 no CNTG

Enlaces a material e vídeos de iniciación a Blender

Enlaces a material e vídeos de nodos de Blender, NFT, IA...

Presentación da Relacion_das_Matematicas_e_a_Arte_Dixital_3D

Relacion_das_Matematicas_e_a_Arte_Dixital_3D